top of page

Harta Meşteşugarilor este un proiect de primă necesitate. Îşi propune să centralizeze pe o hartă meşterii din România care iau parte în procesul prefacerii unei case folosind tehnici tradiţionale. Astfel putem vorbi despre patrimoniul cultural al ţării mai întâi în date şi fapte şi apoi găsind căi de valorificare şi integrare a lor în circuitul vieţii contemporane. Acest demers are un grad de urgenţă evident şi asumat, el trebuie făcut înainte ca acest patrimoniu să dispară în uitare.

 

Proiectul, sub diferite forme ale sale, pluteşte de ceva timp în gândurile mai multor persoane, asociaţii sau birouri de arhitectură. De aceea el nu este un proiect de « autor », ci un proiect colaborativ la care vă propunem să fiţi părtaşi!

      Proiectul are câteva linii de forţă între care :

 

 • facilitarea legăturii între meşteri, arhitecţi şi clienţi

 • promovarea unui meşter pentru un arhitect sau client, generând astfel comenzi care să susţină meşteşugul şi transmiterea sa

 • transmiterea unor valori care ţin de buna evoluţie a mediului construit şi specificul zonal

 • crearea unei baze de date care ar putea să influenţeze o politică mai constructivă şi sustenabilă în domeniu (ucenicia, formarea continuă, păstrarea valorilor în ţară, reconsiderarea statutului meşteşugurilor, lobby pentru justa lor valorizare şi legi în consecinţă)

LEGENDA HĂRȚII

Lemn

Dulgher
Tâmplar
Șițar
Ebenist
impletitor.png
Impletitor

Lut

Țiglar
Zidar
Sobar
Zugrav
olar.png
Olar

Metal

Fierar

Var

Zugrav

Piatră

Pietrar

Stuf

Stufar

Ipsos

Ipsosar
Tinichigiu

CE LUCREAZĂ MEȘTEȘUGARII LA O CASĂ?

 • ȘIȚAR

 • ȘINDRILAR

 • STUFAR

 • ȚIGLAR

 • DULGHER

 • TINICHIGIU

 • DULGHER

 • ZUGRAV

 • PIETRAR

 • IPSOSAR

 • DULGHER

 • ZIDAR

 • PIETRAR

 • SOBAR

 • TÂMPLAR

 • FIERAR

 • TÂMPLAR

 • FIERAR

 • EBENIST

bottom of page